Aktuellt
 

Rapport fra veiledningsreise til deltakere på kurset
“Gården som pedagogisk ressurs” i Nordland, 22.7.- 2.8.08
v/ Irina Hesten, Linda Jolly, Erling Krogh, Ellen Schjølberg og Odd Jarle Stener-Olsen
 

Lenk til Arkiv