LITTERATUR
 

Skolehagen. Etablering, drift og pedagogisk tilrettelegging av en skolehage
Bokomslag

Linda Jolly og Marianne Leisner, 2000
Landbruksforlaget

School-Farm Cooperation on Family Farms in Norway
Linda Jolly & Erling Krogh, 2012

Farm-school cooperation for sustainable learning
Linda Jolly, 2012

Making Sense of Place: School-Farm Cooperation in Norway
Linda Jolly & Erling Krogh, 2011

Relationship-based experiential learning in practical outdoor tasks
Linda Jolly & Erling Krogh, 2011

School-farm Cooperation in Norway: Background and Recent Research

Linda Jolly & Erling Krogh, 2010 

A short description of farm-school course in northern Norway

Out With the Blackboard in With the Cow!

Nature as a Teacher
Ceciel Verheij,
Resurgence Magazine

Reality and Joy in the School Garden
Linda Jolly,
(pp. 4-48)

The Farm as a Pedagogical Resource. Health and learning from farm activities for school children in Norway
Linda Jolly

School-farm Cooperation in Norway: Background and Recent Research
Linda Jolly, Erling Krogh, June 2010

Verran som vindu mot verden
Erling Krogh og Odd Jarle Stener Olsen. Erfaringer fra feltarbeid knyttet til bruk av "gården som læringsarena." En studie av gård-skolesamarbeid i Verran Kommune.

Økonomi og avtaler
Erling Krogh, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, 2008

Omvendt læreplanarbeid og kvalifikasjonsanalyse
2008

The Farm as a Pedagogical Resource
Et forskningsarbeid om kursene som ble presentert på flere internasjonale conferanser.

Entreprenørskap - ein metode for praktisk arbeid på Straumøy Gard
Anne Grutle

"...å ta skritter ut." Report om pilotskolene i Levande Skule
Omslag skolene

Det Store Spelet. Report om eksempelgårdene i Levende Skule

Omslag gårdene

Levende laering gir trivsel
Arve Kleiven. Nordlys, 17 April 2007

Landsbygdsturism utan jordbruk är som kärlek utan kyssar

Eleven og virksomheten. En innføring i naturbruksdidaktikk (kapitler)
Erling Krogh og Sigrid Gjøtterud, m.fl. (2003)

Gården som pedagogisk ressurs
Et veiledningshefte for bønder og lærere

Hele dokument (19 MB)

Eller i kapitel:

Innholdsliste - Forord
1
 Gården som læringsarena – før og nå
2
 Motiver for gård-skolesamarbeid: Hvorfor trenger barn kontakt med landbruk?
3
 Hvorfor trenger landbruket skolebarna?
4
 Hvilke utbytte har samfunnet av gård-skolesamarbeid?
Bøndenes skole-abc
Lærernes landbruks ABC
Hvordan komme i gang
Presentasjonsteknikk
En økologisk hage – en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid?
10
Aldersdifferensiering
11
Elever med spesielle behov i gård-skolesamarbeid
12
Planlegging og organisering av elevøkter
13
Etterarbeid - Hvordan integrer gårdsbesøk i skolen og elevenes liv?
14
Måltidet
15
Elevlokalet
16
Skadeforebygging på gården
17
Langsiktig økonomi
18
Presentasjon av eksempler
19
Internasjonalt perspektiv
20
Litteraturlisten, Vedlegg 1: Registreringsoppgave for bonde og lærer, Vedlegg 2: Kort om Levande skule, Vedlegg 3: Kort om eksempelutviklinga "Garden som pedagogisk ressurs"