LINKER
  Norge
Nettstedet for Inn på Tunet
Nettstedet for Gården som pedagogisk ressurs i Nord Trøndelag
Hegligård og matproduksjon
UMBs side om bruk av gårdenes ressurser i samarbeid med helsevesenet
Ny startet side om skolehager

Sverige
Skapende Uterum
Naturskolan i Lund
Barnens Landskap

Danmark
Skogsskoler” som har et tilbud etter skoletiden

England
Access to Farms
Ruskin Mill
FACE – Farming and Countryside Education
Farms for Schools

The Netherlands
Boerderijschool

Österrike
Schule am Bauernhof

Sveits
Schule auf dem Bauernhof

Tyskland
Zukunftsstiftung Landwirtschaft

USA
Children and Nature Network
Farm-Based Education Association
Center for Ecoliteracy i Berkeley, California

Internationellt
Slow Food
Organisasjon for urbane gårder (European Federation of City Farms)

Nature Art Education Network