FORSKNING
  School-farm Cooperation in Norway: Background and Recent Research
Linda Jolly, Erling Krogh, June 2010
 pdf(~280 kB)

The Farm as a Pedagogical Resource pdf(~212 kB)
Et forskningsarbeid om kursene som ble presentert på flere internasjonale conferanser.

Inn på tunet - Opplæring på gården
Høgskolen i Bergen har gjennomført en undersøkelse av fem gård-skoleprosjekter i Hordaland. Rapporten viser at bøndene som bidrar til dette tilbudet, klarer å gi elevene faglig og sosial kompetanse gjennom praktisk arbeid. De når fram til elevene gjennom andre opplæringsveier enn skolen tradisjonelt tråkker, skriver kronikkforfatteren Gerd Grimsæth, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.
Rapporten kan leses på nettstedet til Inn på tunet under "17.12.07: Gården en arena for læring og mestring."

Tre rapporter fra Høgskolen I Nord-Trøndelag
Høgskolen I Nord-Trøndelag har publisert tre forskningsrapporten om Gården som pedagogisk ressurs. Følgende lenker inneholder korte oppsummeringer:

Gården god læringsarena

Gården har kvaliteter som skole

Ildsjeler viktig for Gården som pedagogisk ressurs

Kommunen - en ”snublefot” eller en tilrettelegger for GSPR?
pdf(~852 kB)