HVA ER "LEVENDE LÆRING"?
 

 

Ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (tidligere Norges Landsbrukshøgskole) har det siden 1995 pågått et arbeid for å gi barn innsikt i matens vei fra jord til bord gjennom aktiv deltagelse. Prosjektet "Levande Skule" (1996-2000), som ble støttet av bl.a. Undervisningsdepartementet (KUF), utviklet eksempler på hvordan viktige mål i læreplanen kan oppfylles ved å bruke gård og hage som læringsarena. Etterutdanningskursene fra prosjektet har blitt utviklet videre i regi av Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB, under navnet "Levende læring".

Erfaringen viser at praktisk arbeid med omsorg for vekster og dyr:
  • gir et varig grunnlag for gode matvaner
  • øker læringslyst og fremmer en positiv holdning til seg selv, skolen og nærmiljøet
  • bidrar til et bedre sosialt miljø i klassen; inklusive kontakten mellom lærer og elev
  • er en god arena for ulike læringsstiler; også utfordrende nok for aktive gutter

På grunn av barnas endrede livsvilkår har elevene i stor grad mistet den direkte og naturlige kontakten med det som vokser og gror, det levende. Både skolehager og gård-skolesamarbeid gir barn og ungdom mulighet til å oppleve tilhørighet og partnerskap i forhold til naturen. Gjennom vårt arbeid med "Levende læring" ser vi at det skapes nye læringsrom som rotfester barn og ungdom, og som dermed fremmer skolens utvikling. Ved å gjøre erfaring med naturbruk tilgjenglig som en del av det allmennpedagogiske tilbudet, åpner skolen opp for et mangfold av forskjellige læringsstiler, læring gjennom forskjellige sanser og ved utvikling av praktiske ferdigheter. Tilpasset opplæring har også funnet arbeidsmåter på gården og i hagen som bidrar vesentlig til å fremme læring.

PÅ NETTET

På vår nye nettside vil vi gjøre erfaringer fra mange steder i landet tilgjenglig for et bredere publikum. Du finner korte tekster om både gård-skolesamarbeid og skolehage, kurstilbud og aktuelt stoff i form av informasjon om konferanser eller reportasjer. I tillegg har vi lagt ut en undersøkelse og beskrivelse av noen levedyktige skolehageprosjekter og en "Veileder" med samlet erfaring fra gård-skolekursene. I fremtiden vil du også finne litteraturomtaler og en orientering om forskning. Vi er underveis!
 

Film Det Store Spelet

Del 1:

 

Del 2:

Read the transcript of the film

oppe


Intranett

(skyddad)
 

 

Kontakt

Linda Jolly
Seksjon for læring og lærerutdannelse (SLL)
Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Postadresse:
Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Tel.: 67 23 15 39, mob.: 48 29 43 47
E-post:
linda.jolly@nmbu.no

Erling Krogh
SLL, IMT, UMB
E-post: erling.krogh@nmbu.no
Tel.: 67 23 15 15

 

Kontakt web master
Jan van Boeckel
E-post: polarstarcentre@yahoo.com